Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce

Witamy na stronie projektu "Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce" realizowanego przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.
Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski – kontakt: pytania@jawnoscsamorzadu.pl
Kwota dofinansowania: 188,100 PLN
 
 

Aktualności

 
 • Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce

  Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce

  FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA realizuje projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z […]

   
 

About the project

 
 • Russian

  ФОНД ЦЕНТР ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА реализует проект под названием ,,Гласность заседаний городских и поветовых советов в Польше ”.

  Проект реализован в рамках проекта ,,Граждане для демократии” , финансируемого за счет средств Европейской экономической зоны .

  (więcej…)

   
 • English

  The Foundation – Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa  – has been implementing the project titled: „Transparency of meetings of city councils and county councils in Poland”.

  The project is being implemented by the Foundation thanks to financial support of the European Economic Area Financial Mechanism (EEA Funds) of the Programme Citizens for Democracy. (więcej…)

   
 • Deutsche

  STIFTUNG ZENTRUM INITIATIVEN FÜR GESELLSCHAFT führt ein Projekt mit dem Titel – „Transparenz Tagesordnung der Stadträte und Kreisräte in Polen”.

  Das Projekt unter den Bürgerinnen und Bürger für Demokratie, mit Mitteln des EWR finanziert.

  (więcej…)

   
 • Bulgarian

  ФОНД «ЦЕНТР ИНИЦИАТИВ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА»

  реализует проект под названием:

  «Открытость заседаний Советов муниципальных образований в Республике Польша»

  Проект реализуется в рамках программы «Граждане – демократии»,

  финансируемой из фондов Европейского экономического пространства.

  (więcej…)

   
 • Ukrainian

  ФОНД ЦЕНТР ІНІЦІАТИВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ реалізує проект під назвою «Прозорість засідань міських рад і районних рад в Польщі „.

  Проект реалізується в рамках програми «Громадяни для демократії», що фінансується з Фондів ЄЕП.

  (więcej…)

   
 • Turkish

  Kuruluş – Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa – “ Polonya’da ki kent ve ülke konseyleri toplantılarının şeffaflığı” projesi başlığı altında ki projeyi uyguluyor.

  Proje, Demokrasi için Program Yurttaşlarının Avrupa Ekonomik Alanı Finans Mekanizmasının (AEA Fonları) finansal desteği ile uygulanıyor.

  (więcej…)

   
 • Czech Republic

  NADACE CENTRUM INICIATIVY PRO SPOLEČNOST

  realizuje projekt s názvem „Transparentnost zasedání městských a okresních zastupitelstev v Polsku“

  Projekt je realizován v rámci programu Občané pro demokracii, financovaný z prostředků EHP.

  (więcej…)

   
 • Lithuania

  VISUOMENĖS INICIATYVŲ CENTRO FONDAS realizuoja projektą „Vietos tarybų ir pavietų posėdžių skaidrumas Lenkijoje”

  Projektas yra realizuojamas pagal programą Piliečiai demokratijai, kuri yra finansuojama iš EOG (Norvegų finansavimo fondas) lėšų.

  (więcej…)

   
 
 
 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

eaa         fcis         logo_batory         PFDM_logo

 
 

WordPress Theme by WPZOOM