Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa,

ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok

e-mail: psitniewski@gmail.com

dr Małgorzta Wenclik, Prezes Zarządu

Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski