Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

realizuje projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”.

 loga