Raport – Część III

Część III raportu – analiza treści statutów 619 jednostek samorządu terytorialnego objętych badaniem, pod kątem regulacji odnoszących się do zasady jawności funkcjonowania organów stanowiących.