FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
realizuje projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Okres realizacji: luty 2014 – maj 2015 r.

Obszar ,,Kontrola obywatelska”.

Kierownik projektu: dr Piotr Sitniewski

CEL PIERWSZY:

ukazanie stanu jawności działania rad miast i powiatów.

CEL DRUGI:

upowszechnienie zasady jawności działania organów stanowiących.  Adresaci: rady miejskie (306) i rady powiatu (314).

Trzy etapy projektu:

ETAP 1

Zbadanie stanu przestrzegania prawa w zakresie zasady jawności w miastach i powiatach.

  • Działanie1) – analiza stron BIP  pod kątem realizacji obowiązków z art. 6 ust.1 stawy o dostępie do informacji publicznej, oraz ustaw ustrojowych.
  • Działanie2) – analiza odpowiedzi na zapytania o elementy kształtujące jawność rady skierowane do jednostek za pośrednictwem e-PUAP.
  • Działanie3) – analiza statutów/regulaminów rad miast/powiatów pod kątem elementów kształtujących zasadę jawności.

ETAP 2

upowszechnienie wyników badań w kraju.

  • Działanie1) – Interaktywna mapa jawności rad w Polsce-www.jawnoscsamorzadu.pl.
  • Działanie2) – Newsletter do wszystkich gmin i powiatów w Polsce freshmail).
  • Działanie3) – Tytuł Lidera Jawności Samorządowej-kraj/region.
  • Działanie4) – monografia-wysyłka do wszystkich gmin i powiatów (newsletter)