Opis zasad przyznawania punktów w rankingu 

Ogólnopolski ranking powiatów grodzkich i miast

Ogólnopolski ranking powiatów ziemskich