VISUOMENĖS INICIATYVŲ CENTRO FONDAS realizuoja projektą „Vietos tarybų ir pavietų posėdžių skaidrumas Lenkijoje”

Projektas yra realizuojamas pagal programą Piliečiai demokratijai, kuri yra finansuojama iš EOG (Norvegų finansavimo fondas) lėšų.

Vykdymo terminas: 2014 m. vasaris – 2015 m. gegužė.

Sritis „Piliečių kontrolė”

Projekto vadovas: dr. Piotr Sitniewski

PIRMASIS TIKSLAS – nustatyti vietos ir pavietų tarybų veiklos viešumo/ skaidrumo būklę.

ANTRASIS TIKSLAS – sprendimų priėmimo institucijų veiklos skaidrumo/ viešumo principų sklaida. Adresatai: vietos tarybos (306) ir pavietų tarybos (314).

Trys projekto etapai:

1 ETAPAS – Teisės aktų, apibrėžiančių skaidrumo principus, laikymosi miestuose ir pavietuose situacijos tyrimas.

1 veikla) – BIP (Viešosios informacijos biuletenio) internetinių puslapių analizė Įstatymo dėl viešos informacijos prieinamumo 6 str. bei valdymo subjektų struktūrą bei kompetenciją apibrėžiančių teisės aktų kontekste.

2 veikla) – atsakymų, pateiktų į paklausimą per e-PUAP sistemą subjektams dėl tarybų skaidrumą formuojančių elementų, analizė.

3 veikla) – miesto/pavietų tarybų statutų/reglamentų analizė skaidrumo principus formuojančių elementų kontekste

2 ETAPAS – tyrimų rezultatų sklaida šalyje.

1 veikla) – Interaktyvus tarybų skaidrumo Lenkijoje žemėlapis – www.jawnoscsamorzadu.pl.

2 veikla) – Naujienlaiškis visoms Lenkijos gminoms ir pavietams (freshmail).

3 veikla) – Vietos savivaldos skaidrumo lyderio titulas – šalis/regionas.

4 veikla) – monografija – išsiuntimas visoms gminoms ir pavietams (naujienlaiškis)