NADACE CENTRUM INICIATIVY PRO SPOLEČNOST

realizuje projekt s názvem „Transparentnost zasedání městských a okresních zastupitelstev v Polsku“

Projekt je realizován v rámci programu Občané pro demokracii, financovaný z prostředků EHP.

Doba realizace: únor 2014 – květen 2015

Oblast „Občanská kontrola”.

Vedoucí projektu: Dr. Piotr Sitniewski

PRVNÍ CÍL – prezentace stavu transparentnosti činnosti městských a okresních zastupitelstev.
DRUHÝ CÍL – šíření principů transparentnosti činnosti regulačních orgánů.

Příjemci: městské zastupitelstva (306) a okresní zastupitelstva (314) .

Tři fáze projektu :

1. FÁZE – Zjištění stavu dodržování zákona v oblasti principů transparentnosti ve městech a okresech.

Opatření čís. 1 ) – analýza stránek  BIP /Biuletyn Informacji Publicznej = Bulletinu veřejných informací/, z hlediska realizace povinností podle článku  6 odst. 1 o přístupu k veřejným informacím, jakož i ústavních zákonů.

Opatření čís. 2 ) – analýza odpovědí na otázky týkající se prvků formujících transparentnost zastupitelstva určené jednotlivcům prostřednictvím e-PUAP.

Opatření čís. 3 ) – analýza stanov/řádů městských zastupitelství/ okresních zastupitelství z hlediska prvků formujících princip transparentnosti.

2. FÁZE  – rozšíření výsledků výzkumu v rámci státu.

Opatření  čís. 1 ) – Interaktivní mapa transparentnosti zastupitelstev v Polsku – www.jawnoscsamorzadu.pl.

Opatření čís. 2 ) – Newsletter pro všechny obce a okresy v Polsku freshmail).

Opatření čís. 3 ) – Titul lídra transparentnosti samosprávy – stát/region.
Opatření čís. 4 ) – monografie – expedice do všech obcí a okresů (newsletter)