Kuruluş – Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa – “ Polonya’da ki kent ve ülke konseyleri toplantılarının şeffaflığı” projesi başlığı altında ki projeyi uyguluyor.

Proje, Demokrasi için Program Yurttaşlarının Avrupa Ekonomik Alanı Finans Mekanizmasının (AEA Fonları) finansal desteği ile uygulanıyor.

Proje uygulama dönemi;  1 Şubat 2014 –  31 Ekim 2015.

Projenin Tematik Alanı: Halkın Seçimlerde Gözlemciliği.

 Proje Lideri: Piotr Sitniewski (Ph.d)

Projenin birinci hedefi: Polonya’da ki kent ve ülke konseylerinin şeffaflık eylemleri sunumu.

Projenin ikinci hedefi: Güç eylem otoritelerine şeffaflık prensiplerini benimsetme. Hedefler: kent konseyleri (306) ve ülke konseyleri (314).

Projenin üç aşaması:

Projenin birinci aşaması – Kent ve ülke konseylerinin şeffaflık eylem prensiplerinde hukukun uygunluğun incelenmesi.

Aktivite 1) BIP’in (Kamu kurumlarının web sitelerinde hazırlanan Kamu Haberleri Bülteni ) başlık 6 bölüm 1’de adı geçen kamu haberlerine ve kurumsal eylemlere erişim zorunluluğunun yerine getirilmesi hedeflerinin analizi

Aktivite 2) Tüm çalışılan konseylerin, konseyin şeffaflığını oluşturan ilkelerin karşılığının analizi.

Aktivite 3) Kent/ülke konseylerinin açıklık/şeffaflık prensiplerini düzenleyen ilkelerinin yönetmelik/düzenleme analizleri

Projenin ikinci Aşaması –Polonya’da ki araştırma sonuçlarının benimsetilmesi

Aktivite 1) www.jawnoscsamorzadu.pl  adresinde, Polonya’da ki konseylerin interaktif şeffaflık haritasının hazırlanması.

Aktivite 2) Polonya’da ki tüm belediye ve vilayet konseylerine haber bültenlerinin yollanması (yeni posta)

Aktivite 3) Yerel Hükümet’in, bölgenin ve ülkenin şeffaflık liderini ödüllendirme.

Aktivite 4) Polonya’da ki tüm kent/ülke konseylerine, belediyelerine ve vilayetlerine Eylemin şeffaflığı hakkında kitap göndermek.