Dane techniczne jako informacja publiczna – wyrok WSA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie