Wystąpienie – dr Piotr Sitniewski na temat ,,Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich” – analiza statutowa, w trakcie konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego w dniu 12 marca 2014.

Wystąpienie dr Piotr Sitniewski na temat „Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip – ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób – wyniki badań”, w trakcie XXII edycji Forum Informatyki w Administracji, hotel Sobienie Królewskie Golf&Country Club w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nt. dostępu do informacji publicznej.

Warszawa, 29.01.2014

Wystąpienie radcy prawnej reprezentującej SN z dnia 11.12.2013 roku podczas konferencji Instytutu Nauk Prawnych PAN pt.”Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju”. Rejestracja wystąpienia – Sieć Obywatelska Watchdog Polska www.siecobywatelska.pl.
prof. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk – dostęp do informacji a ochrona prywatności

prof. Anna Sobaczewska INP PAN, dr Agnieszka Piskorz Ryń UKSW, postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla Ministerstwa Administracji Cyfryzacji.

dr Maciej Maciejewski, Instytut Nauk Prawnych PAN – Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej.

Adam Jasser Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Raday Ministrów – Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa”

Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy.

dr Grzegorz Sibiga – Sposób regulacji ograniczeń dostępu do inform. publ. w polskim ustawodawstwie

Karolina Miksa, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia „informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

dr Bogdan Fischer, Uniwersytet Jagielloński – Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji.

„Prawo do informacji publicznej” Helsińska Fundacja Prawa Człowieka