Zalecenia dla przewodniczących rad, oraz pracowników biur rad – zbiór dobrych praktyk